medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

collum

kollum, hals: c. femoris lårbenshalsen; c. chirurgicum den proximala delen av överarmen.
facebooktwitter