medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

colon

kolon, tjocktarm: c. ascendens uppåtstigande tjocktarm; c. descendens nedåtstigande tjocktarm; c. irritable bukbesvär utan känd organisk sjukdom; c. sigmoideum s-formade slyngan av tjocktarmen; c. transversum tvärgående tjocktarm.
facebooktwitter