medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

contiguitas

sammanhängande: per contiguitatem spridning genom direkt överväxt, t.ex. av tumör.
facebooktwitter