medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

CVK

central venkateter, kateter som läggs i central ven genom vilken man kan ge infusion, ta prover och mäta venösa trycket till hjärtat (CVP).
facebooktwitter