medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

cyklofosfamid

cytostatikum: tumörsjukdom, bl.a. leukemi, Hodgkins sjukdom, vissa autoimmuna sjukdomar.
facebooktwitter