medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Daltons lag

en gasblandnings totala tryck är lika med summan av innehållande gasers partialtryck.
facebooktwitter