medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

DDD

definierad dygnsdos, den förmodade genomsnittliga dygnsdosen av ett läkemedel, anges ofta i mängd aktiv substans.
facebooktwitter