medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

defibrillering

att med elektrisk ström återställa normal hjärtrytm (vid förmaks- eller kammarflimmer).
facebooktwitter