medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

deltavågor

lågfrekventa EEG-vågor (<4 Hz) vid bl.a. djup sömn.
facebooktwitter