medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

demens

intellektuell och känslomässig försämring orsakad av sjukdomar och skador som drabbar hjärnan, t.ex. Alzheimers sjukdom. Adj. dement.
facebooktwitter