medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

desmopressin

antidiuretiskt hormon: diabetes insipidus, sängvätning, urinträngningar.
facebooktwitter