medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

diabetes

genomströmning av vätska genom kroppen: d. insipidus tillstånd med bristande produktion av antidiuretiskt hormon som ger ökad urinmängd och uttalad törst; d. mellitus typ 1 förstörelse av insulinproducerande celler i pankreas; d. mellitus typ 2 otillräcklig insulinproduktion i pankreas i kombination med nedsatt insulinkänslighet i kroppen; d. renalis onormal stor genomsläppbarhet av glukos hos njurarna, vilket ger socker i urinen utan förhöjt blodsocker.
facebooktwitter