medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

diabeteskoma

medvetslöshet på grund av för hög blodsockerhalt med sänkt medvetandegrad och uttalad dehydrering.
facebooktwitter