medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

diatermi

högfrekvent växelström som skär eller bränner kroppsvävnad vid operation.
facebooktwitter