medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

digoxin

hjärtglykosid: hjärtsvikt, förmaksflimmer eller fladder, paroxysmal supraventrikulär takykardi.
facebooktwitter