medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

disopyramid

antiarytmikum: behandling av ventrikulära takykardier, profylax mot förmaksflimmer.
facebooktwitter