medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

DNIS

diffuse noxious inhibitory system (eng.), smärtlindringssystem i kroppen som fungerar genom att smärta på ett ställe lindrar smärta på ett annat, t.ex. vid akupunktur.
facebooktwitter