medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

droppinfektion

smittoöverföring genom luftburna droppar, t.ex. via hosta eller nysning.
facebooktwitter