medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

dubbel-kontrast

undersökning där kontrast pumpas in eller sväljes med åtföljande inblåsning av luft i mag-tarmkanalen.
facebooktwitter