medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ductus

gång, kanal: d. choledochus gemensamma gallgången; d. cysticus gallblåsegången; d. deferens sädesledaren; d. hepaticus leverns utförsgång; d. thoracicus stora bröstlymfgången.
facebooktwitter