medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

dynamisk spirometri

bedömning av flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb utandning efter maximal inandning.
facebooktwitter