medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Eisenmengers syndrom

form av medfött hjärtfel (missbildning av hjärtskiljeväggarna och ökat tryck i lungkretsloppet) som orsakar hjärtsvikt och andnöd.
facebooktwitter