medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

elektrolys

att med elektrisk ström sönderdela ett ämne i vattenlösning till positivt och negativt laddade joner.
facebooktwitter