medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

embolus

propp som förts med blodströmmen och fastnat i ett blodkärl.
facebooktwitter