medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

end-to-end-anastomos

kirurgiskt anlagd förbindelse mellan två tarmavsnitt (ände mot ände).
facebooktwitter