medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

enkelkontrast

undersökning där kontrast infunderas i tunntarmen eller tjocktarmen utan åtföljande inblåsning av luft.
facebooktwitter