medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

erytem

diffus hudrodnad: erythema infectiosum femte sjukan, lindrig virussjukdom hos barn; e. toxicum neonatorum röda, gulvita ofarliga utslag hos nyfödda som försvinner utan behandling; e. migrans karakteristisk hudrodnad efter borreliainfektion.
facebooktwitter