medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ES

extra systole, extra hjärtsammandragningar som ger oregelbunden puls.
facebooktwitter