medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ESBL

extended spectrum beta-laktamase (eng.), bakterier med utökad resistens mot betalaktamantibiotika.
facebooktwitter