medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

extrakorporeal

utanför kroppen: e. cirkulation t.ex. hjärtlungmaskin; e. stötvågslitotripsi stensprängning i gall- och urinvägar med hjälp av stötvågor.
facebooktwitter