medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

fagocytos

förmåga hos en cell att ta upp och bryta ned fasta partiklar.
facebooktwitter