medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fahrenheit

°F, temperatur enligt Fahrenheits temperaturskala; vattnets fryspunkt är 32 grader och kokpunkten är 212 grader.
facebooktwitter