medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fallots tetrad

form av medfött hjärtfel med fyra samtidiga defekter: (pulmonalisstenos, kammarseptumdefekt, högerförskjutning av aorta och högerkammarhypertrofi), som leder till otillräcklig syresättning.
facebooktwitter