medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

fasstudier I-IV

kliniska prövningar, prövning (fas I-IV) av ett läkemedels effekt under vetenskapliga former: fas I-prövning studerar tolererbar dos och farmakokinetik hos friska försökspersoner; fas II-prövning studerar effekt hos patienter med den aktuella sjukdomen; fas III-prövning jämförande studie med befintliga läkemedel och ofta med placebo; fas IV-prövning görs för utökade erfarenheter.
facebooktwitter