medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

feber

förhöjd kroppstemperatur överstigande 37,8 grader: f. inserta cause oklar feber. Adj. febril.
facebooktwitter