medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

fenestration

operativ öppning: fenestrerande kanyl kanyl med ett eller flera hål på ryggen, t.ex. en trakealtub.
facebooktwitter