medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

flukloxacillin

antibiotikum (penicillin): infektion i hud, mjukdelar, leder, skelett och lungor orsakad av stafylokocker.
facebooktwitter