medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

förmaksfladder

hjärtrytmrubbning, en elektrisk störning i höger hjärtförmak där förmaken slår regelbundet; gäller endast i förmaken, själva pulsen (hjärtkammarslagen) är vanligtvis betydligt lägre men kan vara oregelbunden.
facebooktwitter