medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

förmaksflimmer

hjärtrytmrubbning, en elektrisk störning i vänster hjärtförmaks retledningssystem så att de slår oregelbundet och oberoende av hjärtkamrarna vilka får en ersättningsrytm.
facebooktwitter