medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

förmakstakykardi

supraventrikulär takykardi, hjärtrytmrubbning som utgår ifrån hjärtats förmak.
facebooktwitter