medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

gadolinium

tillsats i kontrastmedel som förbättrar informationsutbytet av en MR-undersökning.
facebooktwitter