medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

galaktosbelastning

prov på leverns förmåga att omvandla galaktos till glukos.
facebooktwitter