medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

galea

hjälm: g. aponeurotica senvävnad som täcker stor del av skallen.
facebooktwitter