medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

gammaglobulin

1. den del av blodplasman som är bärare av antikroppar. 2. läkemedelsberedning som innehåller immunoglobulin, IgG.
facebooktwitter