medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

glukosuri

ökad halt socker i urinen: alimentär g. ökad halt socker i urinen vid förtäring av större mängder; renal g. glukosutsöndring i urinen på grund av njurarnas oförmåga att återabsorbera glukos.
facebooktwitter