medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

golden hour

(eng.), perioden mellan skadetillfälle och eventuellt tillstötande av svikt i vitala organsystem.
facebooktwitter