medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

gomspalt

palatoschis, kluven gom, medfödd missbildning där gom ej slutit sig.
facebooktwitter