medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

G-proteiner

intermediära cellmembranbundna proteiner som överför signaler utifrån in i cellen.
facebooktwitter