medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

HbA1c

speciell hemoglobinform som ökar vid förhöjd glukosmängd i blodet; långtidsmått på glukosnivån för kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.
facebooktwitter