medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

HELLP-syndrom

hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets (eng.), särskild typ av preeklampsi med svår organpåverkan som innefattar hemolys, leverpåverkan med förhöjda transaminaser och trombocytopeni.
facebooktwitter